Studijní programy
Prague International Business School
Základem studijních programů Prague International Business School je propojení nejnovějších trendů managementu s praxí. Naše studijní programy díky své kvalitě a rozsahu a profesionálním lektorům zvyšují studentům úroveň jejich manažerských znalostí a dovedností. Uplatňujeme přístup založený na rozvoji talentu a silných stránkách. Inovujeme programy s důrazem na Growth a Future Skills. Studentům tak zásadně pomáháme na jejich cestě k vrcholovému managementu úspěšných institucí a podniků. Studentům nabízíme špičkové studijní zázemí pro dnes velmi žádané programy v oblasti managementu, zdravotnictví a ICT & Cybersecurity.

Management
& Leadership

MBA
program

Klíčové studium
pro úspěšné manažery

DBA
program

Nejvyšší manažerské vzdělání
s vědecko-výzkumným studiem

LL.M
program

Propojení obchodního myšlení
a právního know-how

Krátkodobé
kurzy

„Learning by doing“
v managementu

MBA
program

Na cestě k profesionálnímu managementu
ve zdravotnictví

DBA
program

Unikátní propojení špičkových
zdravotnických a manažerských znalostí

LL.M
program

Právo pro manažery
v oblasti zdravotnictví

Krátkodobé
kurzy

Den s manažerem
kvality – praktická stáž

Ict
& Cybersecurity

MBA
program

Využijte příležitostí,
které doba digitalizace přináší.

Krátkodobé
kurzy

„Learning by doing“
v managementu

Zemědělství
& Potravinářství

MBA
program

Pod záštitou Ministra Zemědělství
a ve spolupráci s ÚZEI

Lesnictví

MBA
program

Pod záštitou Ministra zemědělství a ve spolupráci s Fakultou lesnickou a dřevařskou (FLD)