MBA se zaměřením
na zdravotnictví

Prakticky orientovaný studijní program Master of Business Administration (MBA) se zaměřením na zdravotnictví je navržen na míru profesionálům ve zdravotnictví, farmacii, pojišťovnictví či v sociálních službách. Je určen manažerům a profesionálům, kteří cílí na manažerské pozice v oblasti zdravotnictví a zajímají se o nejnovější trendy ve zdravotnictví a managementu. Díky programu si studenti zvyšují svou kvalitu a rozsah manažerských znalostí a dovedností v oblasti zdravotnictví a získávají konkurenční výhodu na trhu práce. Kvalita našeho programu MBA je především dokázána na řadě úspěšných absolventů, kteří jsou do výuky zařazováni jako lektoři. Studenti tak mají unikátní pohled na propojení moderního managementu a jeho aplikaci ve zdravotnictví.

Struktura studijního programu

Kurzy jsou rozděleny do 10 povinných logicky provázaných modulů. Povinné moduly doplňují semináře na aktuální společenská, ekonomická a právní témata.

 • Modul 1 Základy managementu
  • i. Charakteristické rysy moderního managementu
  • ii. Operační management
  • iii. Management mezinárodních organizací
 • Modul 2 HR management
  • i. Personální management
  • ii. Leadership
 • Modul 3 Ekonomie
  • i. Micro/Macroekonomie
  • ii. Aplikovaná statistika
  • iii. (de)Globalizace
 • Modul 4 Corporate Governance a právní rámec
  • i. Procesní a projektové řízení
  • ii. Etika v podnikání
  • iii. Obchodní právo
 • Modul 5 Marketing
  • i. Marketing
  • ii. Současná média – příležitosti v moderním managementu firem
 • Modul 6 Účetnictví, daně a audit
  • i. Finanční účetnictví pro měření výkonnosti společnosti
  • ii. Manažerské účetnictví – controlling
  • iii. Daně a audit
 • Modul 7 Finanční management
  • i. Manažerské finance
  • ii. Podnikové finance a oceňování podniku
 • Modul 8 Informační management
  • i. Informační systémy- Office 365 v každodenní práci manažera
  • ii. Datová analýza
 • Modul 9 Strategický management
  • i. Strategický management
  • ii. Management změny
  • iii. Risk management
 • Modul 10 Podnikatelské prostředí
  • i. Podnikatelské prostředí
  • ii. Compliance
  • iii. Udržitelný business model

Proč studovat MBA na PIBS?

 • Prague International Business School se zaměřuje na programy MBA se zaměřením na zdravotnictví již od 90. let.
 • Studentům poskytujeme bezkonkurenční studijní zázemí s dlouhodobými zkušenostmi pod vedením špičkových profesionálů a top manažerů v oboru zdravotnictví.
 • Do výuky jsou zapojeni naši úspěšní absolventi MBA – ředitelé nemocnic v ČR, jejich náměstci, primáři klinik, akademičtí zástupci, manažeři pojišťoven či nadnárodních farmaceutických společností.
 • Naše prestižní lektorské zázemí umožňuje studentům pohled na zcela unikátní propojení moderního managementu a jeho aplikace ve zdravotnictví.
 • Studenti získávají unikátní network kontaktů top manažerů a lídrů v oboru.
 • Klademe velký důraz na rozsah a kvalitu výuky s individuálním přístupem – studenti jsou povinni absolvovat daný počet hodin přímé výuky.
 • Absolventi mají přístup do Klubu absolventů (pořádáme pravidelná setkání, konference, společenské akce, golfové turnaje aj.).

Studium

V rámci studia se studenti seznamují se systémy řízení zdravotnických zařízení. Zaměřujeme se na klíčové oblasti, jako jsou tvorba strategie, finanční aspekty, řízení lidských zdrojů, projektové řízení i právní oblasti. Cílem studia je ukázat studentům, jak zvýšit efektivitu managementu zdravotnických zařízení. Studium je určeno manažerům a profesionálům v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb, farmacie, pojišťovnictví či absolventům vysokých škol s několikaletou praxí, kteří cílí na manažerské pozice v oblasti zdravotnictví. Předpokladem studia je praxe v oblasti zdravotnictví, díky které se mohou interaktivně a kvalitně zapojit do přednášek, případových studií z praxe, týmových diskusí či do řešení individuálních a týmových projektů a esejí. Významnou metodickou složku výuky je realizace miniprojektu a závěrečného projektu a jejich veřejná obhajoba. Cílem projektu je analýza vybraného problému z oblasti managementu zdravotnictví a návrh jeho praktického řešení.

Podmínky přijetí ke studiu

Přijímací zkoušky se skládají z testu logického myšlení (GMAT) a anglického jazyky. Předpokladem je alespoň bakalářský titul a dva roky praxe.

Forma a délka studia

 • Program MBA je dvouleté bez přerušení zaměstnání.
 • První tři semestry jsou věnovány přímé výuce a čtvrtý semestr je věnován zpracování, konzultaci a obhajobě závěrečného projektu.
 • Studium probíhá v češtině.
 • Výuka probíhá zpravidla ve 4 denních blocích jedenkrát za měsíc (středa – sobota).
 • Studium je zakončeno závěrečným projektem s veřejnou obhajobou.
Cena za MBA kurz
230 000 Kč
/ 24 měsíců
bez DPH

Co říkají naši absolventi a lektoři
o studiu na Prague International Business School

Chcete se dozvědět více informací?

Zavolejte nám
+420 602 208 908
Jsme vám k dispozici po – pá 9:00 – 17:00
Dotazy posílejte
na info@pibs.cz

Buďte součástí úspěšných příběhů

Prague International Business School vzdělává současné i budoucí lídry
Přihláška ke studiu

Podejte si přihlášku
na program, dle vašeho
zaměření

Využijte příležitostí a výhod, které vám
Prague International Business School nabízí

1800+ úspěšných
absolventů

Unikátní network našich kontaktů a úspěšných absolventů i současných studentů přináší nové obchodní i manažerské příležitosti.

Prestižní
lektorské zázemí

Využijte špičkové portfolio znalostí akademické, státní a business sféry a schopností koučů, jež jsou dnes klíčovým elementem managementu. Učte se na základě příběhů z praxe.

30 let úspěšně
na trhu v ČR

Stáli jsme u zrodu prvních programů a akreditací MBA a DBA v České republice. Intenzivně spolupracujeme se světově uznávanými univerzitami a inovujeme programy dle posledních trendů.