MBA se zaměřením
na Management & Leadership

Studijní program Master of Business Administration (MBA) se zaměřením na Management & Leadership rozšiřuje studentům manažerské teoretické i praktické znalosti. Absolventi programu jsou odborně zdatní a připravení manažeři, vybaveni praktickými znalostmi a know-how, což zaměstnavatelé oceňují. Do výuky jsou aktivně zapojeni významní manažeři českých a nadnárodních společností i zahraniční profesoři. Kvalitu našeho programu MBA dokazujeme především na řadě svých úspěšných absolventů, kteří jsou také do výuky zařazováni jako lektoři. Program je určen pro střední a vrcholový management či podnikatele.

Proč studovat MBA na PIBS?

 • Poskytujeme kvalitní studium zaměřené na praxi – propojujeme nejnovější trendy managementu s praxí.
 • Úspěšné absolventy – top manažery společností i státní správy – zapojujeme do výuky, aby novým studentům předali své zkušenosti a znalosti z praxe.
 • Studenti získávají unikátní network kontaktů top manažerů a lídrů v oboru.
 • Lektoři jsou uznávaní profesionálové ve svých oborech – jsou motivací pro naše studenty
 • Klademe velký důraz na rozsah a kvalitu výuky s individuálním přístupem – studenti jsou povinni absolvovat daný počet hodin přímé výuky v malých skupinách.
 • Rozvíjíme talent a silné stránky studentů.
 • Absolventi mají přístup do Klubu absolventů (pořádáme pravidelná setkání, konference, společenské akce, golfové turnaje aj.).
 • Intenzivně spolupracujeme se světově uznávanými univerzitami a inovujeme programy dle posledních trendů s důrazem na tzv. „Growth and Future Skills“.

Studium

Studium je určeno absolventům vysokých škol s minimálně dvouletou praxí, díky které se mohou interaktivně a kvalitně zapojit do přednášek, případových studií z praxe, týmových diskusí či do řešení individuálních a týmových projektů a esejí. Významnou metodickou složku výuky představuje realizace miniprojektu a závěrečného projektu a jejich veřejná obhajoba. Cílem projektu je analýza vybraného problému z oblasti managementu a návrh jeho praktického řešení.

Podmínky přijetí ke studiu

Přijímací zkoušky se skládají z testu logického myšlení (GMAT) a anglického jazyky. Předpokladem je alespoň bakalářský titul a dva roky praxe.

Forma a délka studia

 • Program MBA je dvouletý bez přerušení zaměstnání.
 • První tři semestry jsou věnovány přímé výuce a čtvrtý semestr je věnován zpracování, konzultaci a obhajobě závěrečného projektu.
 • Studium probíhá v češtině s vybranými přednáškami v angličtině.
 • Výuka probíhá zpravidla ve 3 denních blocích jedenkrát za měsíc (středa – pátek).
 • Studium je zakončeno závěrečným projektem s veřejnou obhajobou.


V současné době nabízíme také tzv. formu „In-company“ pro jednotlivé společnosti. Program je připravený na míru a probíhá v sídle dané společnosti, kam lektoři dojíždí.
Cena za MBA kurz
230 000 Kč
/ 24 měsíců
bez DPH

Co říkají naši absolventi a lektoři
o studiu na Prague International Business School

Chcete se dozvědět více informací?

Zavolejte nám
+420 602 208 908
Jsme vám k dispozici po – pá 9:00 – 17:00
Dotazy posílejte
na info@pibs.cz

Buďte součástí úspěšných příběhů

Prague International Business School vzdělává současné i budoucí lídry
Přihláška ke studiu

Podejte si přihlášku
na program, dle vašeho
zaměření

Využijte příležitostí a výhod, které vám
Prague International Business School nabízí

1800+ úspěšných
absolventů

Unikátní network našich kontaktů a úspěšných absolventů i současných studentů přináší nové obchodní i manažerské příležitosti.

Prestižní
lektorské zázemí

Využijte špičkové portfolio znalostí akademické, státní a business sféry a schopností koučů, jež jsou dnes klíčovým elementem managementu. Učte se na základě příběhů z praxe.

30 let úspěšně
na trhu v ČR

Stáli jsme u zrodu prvních programů a akreditací MBA a DBA v České republice. Intenzivně spolupracujeme se světově uznávanými univerzitami a inovujeme programy dle posledních trendů.