„Learning by doing“
Den s manažerem kvality

Prague International Business School (PIBS) nově nabízí praktický vzdělávací krátkodobý program Learning by Doing (LD) v oblasti zdravotnictví „Den s manažerem kvality“. Jedná se o praktickou stáž ve špičkovém zdravotnickém akreditovaném zařízení v Praze pod vedením profesionálů a odborníků s mnohaletou praxí ve zdravotnictví. V rámci stáže se studenti seznámí s ověřenými postupy, metodami a zkušenostmi přispívajícími ke zvyšování kvality poskytovaných zdravotních služeb. Stáž je určena manažerům kvality péče a vedoucím pracovníkům.

Proč zvolit krátkodobý kurz Learning by Doing?

 • Studenti řeší konkrétní manažerské problémy a kritické oblasti v malých individuálních skupinách pod vedením špičkového lektora s mnohaletou praxí ve zdravotnictví.
 • Obsah studia je šitý na míru přesně dle konkrétního zaměření studentů.
 • Zaměření stáže lze kombinovat dle zájmu účastníků.
 • Stáž umožňuje studentům nahlédnout do provozu špičkového akreditovaného zdravotnického zařízení.
 • Lektor studentům aktivně a individuálně ovlivňuje řešení a vyvozuje potřebné teoretické a praktické závěry.
 • Výsledkem je řešení zvoleného problému a získáni teoretických znalostí a praktických dovedností související s okruhem řešených problému.
 • Program Learning by Doing umožňuje studentům v krátkodobém horizontu se soustředit na řešení aktuálních manažerských problémů.
 • Díky stáží studenti získávají unikátní network kontaktů manažerů a odborníků v oboru..

Místo konání stáže

 • Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
  U Vojenské nemocnice 1200
  Praha 6, 169 02

Management rizik v ošetřovatelství

 • hodnocení kvality ošetřovatelské péče u hospitalizovaných pacientů s identifikovaným rizikem pádu a dekubitu z procesního hlediska
 • kontinuální sledování nastavených procesů
 • hodnocení ošetřovatelských postupů u rizikových pacientů
 • multidisciplinární týmová spolupráce – péče o rizikové pacienty

Multidisciplinární spolupráce

 • systém řízení kvality v ÚVN
 • program zvyšování kvality
 • multidisciplinární týmy – náplň činnosti, status

Farmakologistika

 • management toku léčiv mezi odbornými odděleními nemocnice
 • minimalizace nákupu léčiv s maximálním využitím stávajících zásob v rámci zvyšování kvality
 • optimalizace skladových zásob
 • snížení rizik v oblasti skladování a podávání léčiv na odborných odděleních nemocnice
 • elektronická evidence podávání léčiv

Klinicko-farmaceutická péče

 • seznámení s principy poskytování klinicko-farmaceutické péče v různých oblastech zdravotnického systému v ČR (lůžková a ambulantní péče)
 • organizace oddělení/pracovišť klinické farmacie (rozsah poskytované péče, personální zajištění, technické vybavení)
 • popis činností při poskytování klinicko-farmaceutické péče
 • dokumentace péče a finančním zajištění
 • informace o legislativním ukotvení této péče v ČR

Podpora zdraví

 • ÚVN jako organizace poskytující zdravotní služby podporující zdraví pacientů
 • Health Promoting Hospital (HPH) projekt v rámci WHO
 • Health Promotion Hospital (HPH) v ČR
 • The Global Network for Tobacco Free Healthcare Services (GNTH)
 • Národní síť nemocnic a zdravotnických zařízení bez tabáku
 • aktivity programu Podpora zdraví pro zaměstnance a veřejnost

Program prevence a kontroly infekcí

 • základní orientace v problematice prevence a snížení rizika přenosu infekčních agens při poskytování zdravotní péče na jakémkoliv lůžkovém či ambulantním pracovišti nemocnice
 • druhy izolačních opatření, které zabraňují kontaktnímu, kapénkovému nebo vzdušnému přenosu
 • osvojení praktických dovedností s využitím adekvátních pomůcek
 • program prevence a kontroly infekcí v ÚVN
 • infekce spojené se zdravotní péčí
 • multidisciplinární spolupráci v péči o pacienta s infekcí

Management nežádoucích událostí a auditní činnost v ÚVN

 • klasifikace a systém hlášení nežádoucích událostí, sledování dat v ÚVN
 • analýza nežádoucích událostí – kořenová analýza
 • interní audit:
  – lékařská a ošetřovatelská činnost
  – zacházení s léčivy
  – bezpečné prostředí
 • kontrola vedení zdravotnické dokumentace

Bezpečí prostředí/krizové řízení

 • základy krizového řízení zdravotnického zařízení (analýza rizik, tvorba plánů, likvidace mimořádné události)
 • ochrana tzv. měkkých cílů

Co říkají naši absolventi a lektoři
o studiu na Prague International Business School

Chcete se dozvědět více informací?

Zavolejte nám
+420 602 208 908
Jsme vám k dispozici po – pá 9:00 – 17:00
Dotazy posílejte
na info@pibs.cz

Buďte součástí úspěšných příběhů

Prague International Business School vzdělává současné i budoucí lídry
Přihláška ke studiu

Podejte si přihlášku
na program, dle vašeho
zaměření

Využijte příležitostí a výhod, které vám
Prague International Business School nabízí

1800+ úspěšných
absolventů

Unikátní network našich kontaktů a úspěšných absolventů i současných studentů přináší nové obchodní i manažerské příležitosti.

Prestižní
lektorské zázemí

Využijte špičkové portfolio znalostí akademické, státní a business sféry a schopností koučů, jež jsou dnes klíčovým elementem managementu. Učte se na základě příběhů z praxe.

30 let úspěšně
na trhu v ČR

Stáli jsme u zrodu prvních programů a akreditací MBA a DBA v České republice. Intenzivně spolupracujeme se světově uznávanými univerzitami a inovujeme programy dle posledních trendů.