MBA se zaměřením
na ICT & Cybersecurity

Studijní program Master of Business Administration (MBA) se zaměřením na ICT & Cybersecurity reflektuje nové výzvy, které dnešní doba digitalizace přináší. Potřeba kybernetické a informační bezpečnosti každým dnem roste a pro klíčové manažery v soukromé i veřejné sféře zcela zásadně vyžaduje znalost ochrany citlivých dat a zabezpečení jejich úniku. Cílem programu je nejen zvýšit kvalitu manažerských znalostí studentů, ale především jim ukázat, jak využít potenciál dnešní doby 4.0 a jak čelit hrozbám, které tato doba přináší. Program je určen zejména klíčovým manažérům středního a vrcholového managementu, kteří si chtějí rozšířit své kompetence a zvýšit kvalitu svého profesního a kvalifikačního profilu v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti a zajistit si tak půdu pro svůj kariérní růst.

Struktura studijního programu

Kurzy jsou rozděleny do 10 povinných logicky provázaných modulů. Povinné moduly doplňují semináře na aktuální společenská, ekonomická a právní témata.

 • Modul 1 Základy managementu
  • i. Charakteristické rysy moderního managementu
  • ii. Operační management
  • iii. Management mezinárodních organizací
 • Modul 2 HR management
  • i. Personální management
  • ii. Leadership
 • Modul 3 Ekonomie
  • i. Micro/Macroekonomie
  • ii. Aplikovaná statistika
  • iii. (de)Globalizace
 • Modul 4 Corporate Governance a právní rámec
  • i. Procesní a projektové řízení
  • ii. Etika v podnikání
  • iii. Obchodní právo
 • Modul 5 Marketing
  • i. Marketing
  • ii. Současná média – příležitosti v moderním managementu firem
 • Modul 6 Účetnictví, daně a audit
  • i. Finanční účetnictví pro měření výkonnosti společnosti
  • ii. Manažerské účetnictví – controlling
  • iii. Daně a audit
 • Modul 7 Finanční management
  • i. Manažerské finance
  • ii. Podnikové finance a oceňování podniku
 • Modul 8 Informační management
  • i. Informační systémy- Office 365 v každodenní práci manažera
  • ii. Datová analýza
 • Modul 9 Strategický management
  • i. Strategický management
  • ii. Management změny
  • iii. Risk management
 • Modul 10 Podnikatelské prostředí
  • i. Podnikatelské prostředí
  • ii. Compliance
  • iii. Udržitelný business model

Proč studovat MBA na PIBS?

 • Propojujeme nejnovější trendy managementu s praxí v daném oboru.
 • Úspěšné absolventy – top manažery společností i statní správy – zapojujeme do výuky, aby předávali novým studentům své zkušenosti a znalosti z praxe.
 • Lektoři jsou uznávaní profesionálové ve svých oborech – jsou motivací pro naše studenty.
 • Studenti získávají unikátní network kontaktů top manažerů a lídrů v oboru.
 • Klademe velký důraz na rozsah a kvalitu výuky s individuálním přístupem.
 • Rozvíjíme talent a silné stránky studentů.
 • Absolventi získávají členství v Klubu absolventů (pořádáme pravidelná setkání, konference, společenské akce, golfové turnaje aj).
 • Intenzivně spolupracujeme se světově uznávanými univerzitami a inovujeme programy dle posledních trendů s důrazem na tzv. „Growth and Future Skills“.

Studium

Studium je určeno absolventům vysokých škol s minimálně dvouletou praxí, díky které se mohou interaktivně a kvalitně zapojit do přednášek, případových studií z praxe, týmových diskusí či do řešení individuálních a týmových projektů a esejí.

Významnou metodickou složku výuky představuje realizace miniprojektu a závěrečného projektu a jejich veřejná obhajoba. Cílem projektu je analýza vybraného problému z oblasti managementu a kybernetické a informační bezpečnosti a návrhu jeho praktického řešení.

Podmínky přijetí ke studiu

Přijímací zkoušky se skládají z testu logického myšlení (GMAT) a anglického jazyky. Předpokladem je alespoň bakalářský titul a dva roky praxe.

Forma a délka studia

 • Program MBA je dvouletý bez přerušení zaměstnání.
 • První tři semestry jsou věnovány přímé výuce a čtvrtý semestr je věnován zpracování, konzultaci a obhajobě závěrečného projektu.
 • Studium probíhá v češtině s vybranými přednáškami v angličtině.
 • Výuka probíhá zpravidla ve 4 denních blocích jedenkrát za měsíc (středa – sobota).
 • Studium je zakončeno závěrečným projektem s veřejnou obhajobou.


V současné době nabízíme také tzv. formu „In-company“ pro jednotlivé společnosti. Program je připravený na míru a probíhá v sídle dané společnosti, kam lektoři dojíždí.
Cena za MBA kurz
230 000 Kč
/ 24 měsíců
bez DPH

Co říkají naši absolventi a lektoři
o studiu na Prague International Business School

Chcete se dozvědět více informací?

Zavolejte nám
+420 602 208 908
Jsme vám k dispozici po – pá 9:00 – 17:00
Dotazy posílejte
na info@pibs.cz

Buďte součástí úspěšných příběhů

Prague International Business School vzdělává současné i budoucí lídry
Přihláška ke studiu

Podejte si přihlášku
na program, dle vašeho
zaměření

Využijte příležitostí a výhod, které vám
Prague International Business School nabízí

1800+ úspěšných
absolventů

Unikátní network našich kontaktů a úspěšných absolventů i současných studentů přináší nové obchodní i manažerské příležitosti.

Prestižní
lektorské zázemí

Využijte špičkové portfolio znalostí akademické, státní a business sféry a schopností koučů, jež jsou dnes klíčovým elementem managementu. Učte se na základě příběhů z praxe.

30 let úspěšně
na trhu v ČR

Stáli jsme u zrodu prvních programů a akreditací MBA a DBA v České republice. Intenzivně spolupracujeme se světově uznávanými univerzitami a inovujeme programy dle posledních trendů.