VEDENÍ Pražské mezinárodní manažerské školy

Ing. Jaroslava Němcová, MBA
děkanka a statutární ředitelka
Oldřich Dutý, DBA, MSc
proděkan pro strategii a online (digitalizaci)
Prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.
proděkan pro studium

Akademická rada

CSc. prof. Ing. Richard Hindls, CSc., FEng. dr. h. c.,
předseda rady
emeritní rektor VŠE
prof. MUDr. Tomáš Zima, Dr.Sc.
místopředseda rady
emeritní rektor Univerzity Karlovy

Členové Akademické rady

Ph.D. JUDr. Lenka Teska Arnoštová

PhD. prof. Ing. Ivan Jáč, CSc.

CSc. Doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková

CSc. prof. JUDr. Vilém Kahoun

Ph.D. prof. Ing. Eva Kislingerová

CSc. prof. Ing. Bohumil Král

Ph.D. prof. Ing. Róbert Marušák

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc.

CSc. prof. Ing. Dana Zadražilová

Rada expertů

Ing. Marta Nováková
předsedkyně rady

Členové rady expertů

Ing. Vlastislav Bříza

Ing. Miroslav Dvořák

Mgr. Bc. Lenka Gutová, MBA

Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D.

MUDr. Petr Kolouch, MBA

Ing. Drahomíra Mandíková

Mgr. Jan Matoušek

Ing. David Piškanin

PhDr. Libuše Šmuclerová

Ing. Karolína Topolová

Martin Záklasník, Ph.D.