Master of Business Administration
(MBA) se zaměřením na lesnictví

Prague International Business School (PIBS) pod záštitou Ministra zemědělství a ve spolupráci s Fakultou lesnickou a dřevařskou (FLD) České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) nabízí nový program MBA pro managament v lesnictví.

Proč studovat MBA na PIBS?

  • Znalosti, zkušenosti a dovednosti dvou prestižních organizací zaručují zcela unikátní propojení moderního managamentu a jeho aplikace v oblasti lesnictví.
  • Využijte know-how renomovaných profesorů, business lídrů a zkušených manažerů ve vaší praxi.
  • Studenti získávají unikátní network kontaktů top manažerů a lídrů v oboru.
  • Klademe velký důraz na rozsah a kvalitu výuky s individuálním přístupem.
  • Díky sdíleným praktickým zkušenostem budete připraveni čelit výzvám, které konkurenční prostředí dnešní doby 4.0 přináší a budete vždy o krok napřed před konkurencí.

Studium

Studijní program MBA se zaměřením na lesnictví si klade za cíl rozšíření manažerských znalostí a dovedností studentů a jejich aplikaci v praxi. Zaměřujeme se na všechny klíčové oblasti řízení společnosti jako jsou tvorba strategie, finanční řízení, řízení lidských zdrojů, projektové řízení i právní oblast . Rozvíjíme talent a silné stránky studentů. Intenzivně spolupracujeme se světově uznávanými business školami a inovujeme programy dle posledních trendů s důrazem na tzv. Growth and Future Skills.

Studium je určeno manažerům a profesionálům v široké oblasti lesnictví či absolventům vysokých škol s několikaletou praxí, kteří chtějí podpořit svůj kariérní růst. Předpokladem studia je minimálně tříletá manažerská praxe v oboru, díky které se mohou interaktivně a kvalitně zapojit do přednášek, případových studií z praxe, týmových diskusí či do řešení individuálních a týmových projektů a esejí. Významnou metodickou složkou výuky je realizace miniprojektu a závěrečného projektu a jejich veřejná obhajoba. Cílem projektu je analýza vybraného problému z oblasti managementu a návrh jeho praktického řešení.

Program je realizován ve spolupráci s Fakultou lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity v Praze. Více informací…

Podmínky přijetí ke studiu

Přijímací zkoušky se skládají z testu logického myšlení (GMAT) a anglického jazyky. Předpokladem je alespoň bakalářský titul a dva roky praxe.

Forma a délka studia

  • Program MBA je dvouletý bez přerušení zaměstnání.
  • První tři semestry jsou věnovány přímé výuce a čtvrtý semestr je věnován zpracování, konzultaci a obhajobě závěrečného projektu.
  • Výuka probíhá zpravidla ve 4 denních blocích jedenkrát za měsíc (středa – sobota).


V současné době nabízíme také tzv. formu „In-company“ pro jednotlivé společnosti. Program je připravený na míru a probíhá v sídle dané společnosti, kam lektoři dojíždí.
Cena za MBA kurz
230 000 Kč
/ 24 měsíců
bez DPH

Co říkají naši absolventi a lektoři
o studiu na Prague International Business School

Chcete se dozvědět více informací?

Zavolejte nám
+420 602 208 908
Jsme vám k dispozici po – pá 9:00 – 17:00
Dotazy posílejte
na info@pibs.cz

Buďte součástí úspěšných příběhů

Prague International Business School vzdělává současné i budoucí lídry
Přihláška ke studiu

Podejte si přihlášku
na program, dle vašeho
zaměření

a Fakulta lesnická a dřevařská ČZU nabízí

1800+ úspěšných
absolventů

Unikátní network našich kontaktů a úspěšných absolventů i současných studentů přináší nové obchodní i manažerské příležitosti.

Prestižní
lektorské zázemí

Využijte špičkové portfolio znalostí akademické, státní a business sféry a schopností koučů, jež jsou dnes klíčovým elementem managementu. Učte se na základě příběhů z praxe.

30 let úspěšně
na trhu v ČR

Stáli jsme u zrodu prvních programů a akreditací MBA a DBA v České republice. Intenzivně spolupracujeme se světově uznávanými univerzitami a inovujeme programy dle posledních trendů.